"Kadının Miras Hakkına Yönelik Algının Sosyo-kültürel Yansımaları: Şırnak Örneği"

Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü: Dr. Öğr. Üy. Dicle ÖZCAN ELÇİ, Başlangıç: 2021, devam ediyor.

27.02.2023