Birim Kalite Komisyonu Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Dicle ÖZCAN ELÇİ

Öğr. Gör. Dr. Özge Ruken ERGÜN

Arş. Gör. Gülizar ARTUÇ 

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf EMRE 

25.05.2023