Birim Sorumlusu: 

Öğr. Gör. Dr. Özge Ruken BARAN (Sağlık Hizmetleri MYO)                                

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf EMRE (İlahiyat Fakültesi)                                

Dr. Öğr. Üyesi İrfan YILDIRIM (İdil MYO)   

5.02.2023