Amaç: Şırnak Valiliği 'nin çeşitli kurumlar üzerinden yürütmekte olduğu, 81 ilde uygulanmakta olan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı" ile işbirliği halinde, Üniversite olarak Kadına Yönelik Şiddet sorununun kaynaklarını ve bununla mücadelede etkin stratejiler belirleyerek farkındalık, bilinç yükseltme ve önleme çalışmaları ve faaliyetleri düzenlemektir. Bu bağlamda bu birimin faaliyetleri; Şırnak ili ve ilçelerini kapsayan alan araştırmasına dayalı risk haritasının çıkarılmasına yönelik çalışmalar yürütmek,  Sağlık, eğitim, kolluk kuvvetleri, güvenlik birimleri,  sivil toplum kuruluşları gibi çeşitli meslek grupları ve uzmanlık alanlarında görev yapan personellere yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütmek, Kadına yönelik şiddetle mücadele bağlamında il genelinde faaliyet yürüten çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile istişare halinde çalıştay ve forumlar düzenlemek, Kadına yönelik şiddetle mücadelede etkin rol oynayacak sergi, afiş, el broşürü, sosyal medya çalışmaları yürütmek,  Üniversitenin akademik ve idari personeline ilgili alanda hizmet-içi eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlemek,  Şiddetle mücadelede ilgili kurum ve kişilere rehberlik ve danışmanlık hizmetleri vermektir. 

Birim Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Dicle ÖZCAN ELÇİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi)  

5.02.2023