Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalışmaları

Erken Yaşta ve Zorla Evlendirilme İle Mücadele Çalışmaları

Kadın Emeği, İstihdamı ve Girişimciliği 

Akademide Cinsiyetçilik ve Mobbing 

Aile İçi İletişim

Çatışma ile Mücadele Yöntemleri

Ebeveyn-Çocuk İlişkileri 

2.02.2023